Çocuğumuz Ana okuluna Başlıyor

Ocak 06, 2017

Anaokuluna başlayan çocuk ilk kez annesinden-aile fertlerinden ayrılır, farklı insanların arasına girer. Çoğu zaman sancılı geçen okula alışma sürecini başarıyla atlatmada ebeveynin rolü de oldukça önem taşır.

Anaokuluna başlama sürecinde çocuklar nasıl bir duygusal değişim yaşar?

 • Artık kendi ihtiyaçlarını karşılar olgunluğa eren çocuk toplumsal ortamlara açılmaya başlayacağı (kabaca 3 yaş) olgunluğa erdiği zaman, anaokulu zamanı da gelmiş sayılır.
 • Ev dışında her türlü ortam yabancıdır, bilinmezlik içerir dayanılmaz cazibesi ile birlikte ürkütücü özellikler de içerir. İnsanlığın en temel çatışmalarından biri olan yakınlaşma-uzaklaşma çatışmasın bir biçimde çocuk hisseder.

Bir yandan dış ortamın çekiciliği bir yandan ürkütücülüğü. Çocuk çelişkili duygular içindedir. Bir bölümü bu duyguları açık, uzun ve yoğun olarak yaşar ve sergilerken, bir kısmı da daha örtülü, kısa süreli ve hatta düşük yoğunlukta yaşar.

İnsanlığın en temel çatışmalarından biri olan yakınlaşma-uzaklaşma çatışmasın bir biçimde çocuk hisseder; bir yandan dış ortamın çekiciliği bir yandan ürkütücülüğü. Çocuk çelişkili duygular içindedir. Bir bölümü bu duyguları açık, uzun ve yoğun olarak yaşar ve sergilerken bir kısmı da daha örtülü, kısa süreli ve hatta düşük yoğunlukta yaşar.

Çocukta ne gibi tepkiler görülür?

Temel güven duygu sorunu yaşamamış, ebeveyni ile uyumlu ve dengeli ilişki yaşamış, sağlıklı ve güvenli bağlanma geliştirmiş çocuk göze çarpan bir tepki sergilemez, yumuşak bir geçişle bu yeni eğitim ortamına uyum yapar. İlişkilerinde zorluklar barındıran ve tereddütler yaşayan çocuğun tepkileri ise alevli ve şiddetli olabilir.

 • Öncelikle anneden ayrılmayı reddetme ve anaokuluna başlamasında ısrar edilmesinde de tepkilerin artarak şiddetlenmesi ortaya çıkan ilk belirtilerdir.
 • Durumda duruma farklılık görünmesine karşın tepkiler farklı biçim ve şiddet ile ortaya çıkar; Sabah okul zamanı ile başlayan karın ağrıları, ağlamalar, hareketlerde yavaşlama, isteksiz ve olumsuz cevaplar, kısaca çocuk baştan aşağıya olumsuz ve her şeyi reddeden bir tutum içindedir.

Okul sözünden vazgeçildiğinin ilan edilmesi ile tüm belirtiler çok hızlı bir biçimde söner, bir süre önce sergilenen alevli tablonun yerini tam bir sükunet alır.

Çocuğunuzun yuvaya hazır olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

 • Öncelikle çocuğunuzu kendinize çok bağımlı yetiştiriyorsanız ve ona bir şeyler yapması için fırsat tanımıyorsanız, okula başlamada sıkıntılar yaşama olasılığınız yüksek olacaktır.
 • Sürekli istekleri yerine getirilen,ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilmesine rağmen,(Yaş seviyesine uygun olanları) ebeveyni tarafından karşılanan çocuklarda öğrenme ve başarma arzusu düşük olacaktır.

Okula başlamadan önceki ev yaşantısında yemeğini kendisi yemiyorsa,ev ortamında yapabileceği sorumluluklar verilmemişse,(oyuncaklarını toplama,ayakkabılarını giyme,belli kıyafetlerini giyme gibi)başarma hazzı yaşatılmamışsa, okul ortamında da kendi başına iş yapabilme de sıkıntı yaşayacak , sıklıkla öğretmen desteğine ihtiyaç hissedecektir.

Bu dönemde çocuğa yaklaşım nasıl olmalıdır?

 • Öncelikle öğretmen ve okul yöneticileri ile işbirliği içinde olunmalıdır. Anneden ayrılmanın yarattığı ayrılık gerginliğinin basit bir durum olarak, hor görülen bir biçimde ele alınması uygun değildir.
 • Çocuğun güven duygusunun yeniden kazanılması gerekir. Annenin belirli bir biçimde okul içinde onu terk etmeden beklediğini sergilemesi uygun olur. Bu süreç tam güven kurulduktan sonra tamamlanır. Ne zaman sonlanacağı tam olarak kestirilemez. Çocuk anneye ayrılabilme işaretini verir.

Okula gitmenin gerekli olduğu aile içinde ortak bir değerlendirme ile alınmış kesin bir karar olarak çocuğa sunulmalıdır. Bu tutum hiçbir başka koşul ile bağlanmamalıdır

Okul öncesi Eğitimi çocuklara ne kazandırır?

Sosyal ortamda, yabancılar arasında, aile dışında alınan bu eğitimin özellikle çocuğun toplumsal uyum ve gelişmesi için çok önemlidir. Bu özellikleri nedeniyle vazgeçilmezdir. Eğitimin bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Okul öncesi eğitimin eğitim sistemi içinde, kritik öneme sahip bir bölüm olarak düşünülmesi gerekir.Eğitsel planlama ve uygulamalar,ne kadar küçük yaşta çocuğa ulaşabilirse,kişiliği de o ölçüde,istenilen doğrultuda geliştirilebilir.

Okul Rehberlik Birimi

Çocuğun Yaşamında Oyun ve Doğal MateryaliÇocuk ve Disiplin
Çikolata Ana Okulu
Adı gibi farklı, tadı gibi farklı:
 • Tecrübeli kadro
 • Sağlıklı Yiyecekler
 • Okul öncesi, High/Scope yaklaşımı
 • Eğitim yaş gruplarına göre verilir
Son Yazılar

İletişim

Bizi arayarak hemen iletişime geçebilirsiniz.

0 (216) 459 87 15
Vizyonumuz
Çağdaş, özgür düşünce sahibi

Eğitim ve öğretimi bütünüyle bilimsel ve nesnel bir duyarlılık ve soğukkanlılıkla ele almaktayız.

Yabancı dilin önemini kavrayan

Geleceğine yön veren en önemli kriter olan Anadil gibi İngilizce ve hatta 2.ve3. yabancı dillerin de korkusuzca ve kalıplara sığdırılmadan konuşulmasını esas alıyoruz.

Özel yetenekleri keşfetmesini bilen

”Her çocuk özeldir” felsefesi ile yola çıkarak, özel yeteneklerini keşfetme yolunda psikolojik ve bilişsel destekle eğitimimiz de ayrıcalıklıyız

Özverili ve bilinçli bir ekip çalışması

Çocuklara karşı anne şefkati ile yaklaşan, akademik yönü güçlü, güler yüzlü, tecrübeli olan ekibimiz işini büyük bir sevgi ile devam ettirmektedir.